Petícia za zrušenie strelnice na Srnkovej ulici

Petícia za zrušenie strelnice na Srnkovej ulici

Členovia Občianskej rady na Uhlisku spísali v týchto dňoch petíciu za zrušenie strelnice na Srnkovej ulici, ktorú prevádzkuje Policajný zbor Slovenskej republiky. V texte petície sa uvádza: „My, dolupodpísaní občania mestskej časti Uhlisko v Banskej...