Stovky návštevníkov na Dni vodníkov 2023

Dňa 13. 5. 2023 sa uskutočnil druhý ročník kultúrno-spoločenského podujatia Deň vodníkov. Návštevníci na parkovisku Mičinská pri Kolibe, obdržali „vodnícke kupóny“, ktoré ich viedli vopred vyznačenou trasou náučného chodníka, kde sa nachádzali pripravené stanovištia, kde účastníci súťažili v rôznych disciplínach. Po splnení úlohy na každom stanovišti dostal súťažiaci (dieťa) pečiatku do kupónu. Po absolvovaní celej trasy si účastníci vymenili „vodnícky kupón“ za občerstvenie.

Akcia prebiehala v exteriéri areálu Pod rybou, kam dorazilo cca 650 účastníkov, z toho 330 detí, čím prekonali návštevnosť z minulého roka a príjemne prekvapili celý organizačný štáb.

Novinkou bolo pripravené občerstvenie a spoločenské vyžitie v priestoroch športového areálu pri ZŠ Golianova. Pre deti tam bola zabezpečené športovo-spoločenské vyžitie, maľovanie na tvár, možnosť zahrať si futbal, basketbal, tenis a pod.

Veľké poďakovanie patrí hlavným organizátorom: Občianskej rade Uhlisko, ZŠ Golianova, poslancom, miestnej pobočke Slovenského rybárskeho zväzu a sponzorom. Taktiež treba pripomenúť, že rozhodujúca časť finančných prostriedkov pochádzala z dotácie od Mesta Banská Bystrica

5 1 hlasovanie
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x