Dňa 18.5.2021 bol na podnet občanov, občianskej rady v Majeri v spolupráci s poslancom Martinom Úradníčkom a mestským úradom odstránený komunálny odpad umiestnený v rozpore so zákonom zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a to rozptýlene na parcele v okolí účelovej komunikácie medzi železničným priecestím a malým cestným tunelom v Majeri. Aktivační pracovníci mesta Banská Bystrica vyzbierali a uložili odpad do veľkoobjemového kontajnera s hmotnosťou 0,98 ton (vývoz 17.5.2021) a ostatný odpad s hmotnosťou 1,24 ton bol odvezený dňa 18.5.2021 .
Poďakovanie za ochotu a promptnosť patrí predovšetkým aktivačným pracovníkom a zamestnancom oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici, menovite Štefanovi Šidlovskému a Michalovi Štúberovi.

0 0 hlasovania
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x