Na základe podnetov viacerých občanov na Uhlisku začal poslanec Martin Úradníček zhromažďovať informácie o možnostiach riešenia dopravnej situácie na ulici Na Uhlisku, na ktorej už dlhodobo pozdĺžne parkujú motorové vozidlá. Najmä zúžený profil vozovky od križovatky s ulicou Jesenského až po vyústenie na Golianovu spôsobuje dopravné problémy vodičom v obidvoch smeroch. Príčinou sú práve pozdĺžne zaparkované vozidlá.
Na základe vyjadrenia oddelenia dopravných stavieb stavebného odboru Mestského úradu v Banskej Bystrici:  „Vodiči, ktorí parkujú vozidlá na vozovke, kde nezostáva minimálna šírka 6 metrov pre dva jazdné pruhy,
porušujú ustanovenie § 23 zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Pokutovanie vodičov by bolo síce oprávnené, ale nevyrieši pretrvávajúci problém so statickou dopravou na tejto ulici. Podľa Martina Úradníčka by bolo najvhodnejším riešením vytvoriť jednosmernú ulicu práve v časti medzi Jesenského a Golianovou.
Aký je váš názor, obyvatelia ulice Na Uhlisku i celého Uhliska?

1 1 hlasovanie
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x