Na základe podnetu obyvateľa Majera pána Petra Gregu požiadal poslanec Martin Úradníček oddelenie evidencie a správy majetku mesta o súčinnosť pri oprave poškodeného a nefunkčného komína v zadnej časti Zvonice v Majeri. Úlohy sa chopilo technicko-prevádzkové oddelenie a v priebehu niekoľkých dní zabezpečilo odstránenie tejto nebezpečnej časti stavby. Za rýchle odstránenie potenciálnej hrozby im patrí poďakovanie.

0 0 hlasovania
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x