Oddelenie odpadového hospodárstva mestského úradu na základe žiadosti poslanca Martina Úradníčka ešte v závere roka 2020 zabezpečilo výstavbu nových stojísk na kontajnery so separovaným odpadom na Ul. 9. mája. V januári 2021 boli kontajnery presťahované na nové miesta. Vzniklo tak niekoľko nových miest na pozdĺžne parkovanie motorových vozidiel a zároveň sa zlepšila estetika prostredia na tejto najdlhšej ulici na Uhlisku.

0 0 hlasovania
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x