Občianske rady

 

Majer

Senica

Šalková

Uhlisko

Občianska rada Majer

Predseda OR

Ing. Marcel Mojžiš
e-mail: marcel.mojzis@outlook.com
mobil: 0907 070 777

Členovia OR

Michal Čermák – člen OR
Peter Bobula – člen OR
Milan Okruhlica – člen OR
Miroslav Lánik – člen OR
Róbert Styk – člen OR
Čenka Chrastinová – členka OR
Viera Švihrová – členka OR

Napíšte svoje postrehy Občianskej rade Majer!

Občianska rada Senica

Predseda OR

Ing. Alexander Sámel
e-mail: orsenica@gmail.com
mobil: 0948 617 717

Členovia OR

Miroslav Solivajs – člen OR
Miloš Otava – člen OR
Peter Hudec – člen OR
Margita Masná – členka OR
Július Valent – člen OR
Ján Hubač – člen OR
Libuša Valentová – členka OR

Napíšte svoje postrehy Občianskej rade Senica!

Občianska rada Šalková

Predseda OR

Peter Uhrík
e-mail: peter.uhrik.st@gmail.com
mobil: 0911 242 520

Členovia OR

Ján Bacík – člen OR
Vladimír Fraňo – člen OR
Ján Badány – člen OR
Iveta Fareková – členka OR
Eva Fraňová – členka OR
Milan Selecký – člen OR

Napíšte svoje postrehy Občianskej rade Šalková!

Občianska rada Uhlisko

Predseda OR

Mgr. art. Miroslav Šipkovský
e-mail: uhlisko@banskabystrica2.sk
mobil: 0907 361 187

Členovia OR

Ing. Ivan Kapsiar – člen OR, e-mail: ivankapsiar@gmail.com, mobil: 0907 824 244
Zuzana Rezníčeková – členka OR, e-mail: reznicekovazuzana@gmail.com , mobil: 0907 839 857
Ing. Monika Molnárová – členka OR, e-mail: monika.uhlisko@gmail.com, mobil: 0908 263 694
Ing. Ľudmila Dávidová – členka OR
Ing. Alžbeta Bancíková – členka OR
Miloslava Franeková – členka OR
Vlasta Styková – členka OR
PaeDr. Peter Zlevský – člen OR
Ing. Adrián Babčan – člen OR

Napíšte svoje postrehy Občianskej rade Uhlisko!