Výbor mestských častí č.2, ktorý tvoria poslanci mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.2 Martin Úradníček a Marcel Pecník, 23. apríla 2019 schválili 1. časť rozpočtu na opravu ciest a komunikácií v mestských častiach Majer, Senica, Šalková a Uhlisko na rok 2019.
Každý volebný obvod v Banskej Bystrici (spolu je ich sedem) má v tomto roku na tento účel vyčlenených 60 000 €.

Konkrétne úseky v jednotlivých mestských častiach, ktoré sa v tomto roku dočkajú opravy, nájdete v priloženej tabuľke.

Odstránenie železničných koľajníc na Stavebnej ulici
Cena opravy: 4.011,89 €

Senická cesta – rozšírenie stojiska na kontajnery na otočke MHD – Cena opravy: 1.661,39 €

Oprava chodníka na Ulici 9.mája – oproti budove KR Policajného zboru SR
Cena opravy: 22.455,20 €

Oprava chodníka na ulici Timravy v celej dĺžke (okrem úseku so zámkovou dlažbou)
Cena opravy: 16 665,21 €

Oprava chodníka na Golianovej ulici v časti medzi križovatkami s ulicami Na Uhlisku a 9. mája
Cena opravy: 9.326,49 €

0 0 hlasovania
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x