Na základe podnetu predsedu občianskej rady na Uhlisku Ing. Ivana Kapsiara sa stretol poslanec Martin Úradníček s pracovníkmi oddelenia údržby miestnych komunikácii a oddelenia odpadového hospodárstva, aby inicioval vybudovanie nových stojísk pre kontajnery so separovaným odpadom. Napríklad na Ul. 9. mája sú kontajnery umiestnené priamo na vozovke, čím blokujú miesta na pozdĺžne parkovanie a zároveň nevytvárajú estetické prostredie. Pracovníci mesta prisľúbili, že ešte do konca roka 2020 vybudujú sériu nových stojísk pri vjazdoch do vnútroblokov na Ulici 9. mája i na Golianovej.

5 1 hlasovanie
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x