Mesto pripravuje pravidelné zmeny a doplnky k územnému plánu. V týchto dňoch je medzi nimi zverejnený aj návrh na „zväčšenie funkčnej plochy pre občiansku vybavenosť (zámer umiestnenia viacúčelovej haly na Uhlisku)“. Návrh počíta so zvýšením koeficientu podlažnosti z 1 na 5.
Len za posledný rok sa predstava o využití priestoru na Mičinskej ceste viackrát menila. V marci 2020 vedenie mesta predstavilo pompézny plán na výstavbu multifunkčnej športovej haly, ale už bolo takmer isté, že nie je šanca postaviť ju do konania Európskeho olympijského festivalu mládeže ( júl 2022). Navyše na ňu neboli peniaze a udrela pandémia. Filozofia sa zrazu zmenila a v júli 2020 sa primátor Ján Nosko nechal počuť, že „ak si mám vybrať medzi výstavbou multifunkčnej športovej haly a najzásadnejšou obnovou ciest a chodníkov v našom meste za posledné desaťročia, voľba je jasná. Až keď budú v Banskej Bystrici v poriadku základné komunálne potreby, tak si môžeme dovoliť financovať projekty, ktoré prinášajú akúsi nadstavbu. V súčasnej finančnej situácii oboje nezvládneme.“
O budúcnosti rozľahlého parkoviska chcelo mesto chvályhodne diskutovať aj s občanmi. Medzitým sme koncom roka 2020 v mestskom zastupiteľstve odsúhlasili obrovský rámcový úver vo výške 13,5 milióna eur určený predovšetkým na obnovu ciest a chodníkov (budeme ho splácať 10 rokov).
Píše sa máj 2021, s občanmi ešte nikto nediskutoval, ale vedenie mesta už netrpezlivo predkladá zámer využitia tohto priestoru opäť na viacúčelovú halu. Podotýkam,že tento zámer bolo možné pripomienkovať do 21. 05. 2021.
0 0 hlasovania
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x