V parčíku s detským ihriskom v blízkosti základnej školy na Golianovej ulici došlo k niekoľkým zmenám. Pracovníci ZAaRES-u zrevitalizovali starnúce a nepoužívané pieskovisko. Zarastajúcu plochu vyčistili a do nového štrkového lôžka umiestnili tri kovové skulptúry, ktoré sú zároveň mobilnými kvetináčmi.
Do parčíka by mali postupne pribudnúť aj nové herné prvky a tiež zábrany, aby nezodpovední vodiči neparkovali na trávnatej ploche parčíka. Úpravy inicioval poslanec Martin Úradníček na základe podnetu obyvateľa Uhliska Ing. arch. Miroslava Šipkovského.

5 1 hlasovanie
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x