Výbor mestských častí č.2, ktorý tvoria poslanci mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.2 Martin Úradníček a Marcel Pecník, 30. apríla 2020 navrhli a schválili rozpočet na opravu ciest a komunikácií a kultúrnych zariadení v mestských častiach Majer, Senica, Šalková a Uhlisko na rok 2020.
Každý volebný obvod v Banskej Bystrici (spolu je ich sedem) má v tomto roku na tento účel vyčlenených 40 000 €.

Konkrétne úseky v jednotlivých mestských častiach, ktoré sa v tomto roku dočkajú opravy, nájdete v priloženej tabuľke.

Oprava chodníka na Bellušovej ulici 20 – 26
Cena opravy: 32 549,17 €

Oprava chodníka Hviezdoslavova ulica od SLM po Viestovu, vrátane bezbariérového prechodu pre chodcov
Cena opravy: 11 943,66 €

Bezbariérový prechod pre chodcov na križovatke ulíc Golianova a Jesenského
Cena opravy: 3 376,41 €

Kultúrny dom Šalková – interiérové úpravy (maľby a nátery, kazetový strop, renovácia parkiet, výmena dverí)
Cena opravy: 13 213,10 €

5 1 hlasovanie
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x