Všetky meteorologické predpovede potvrdzovali, že v sobotu 7. mája 2022 sa plánovaný Deň vodníkov pri vodnej ploche Pod rybou neuskutoční pre daždivé počasie. Našťastie sa vyvolávači dažďa opäť mýlili a o 10,00 hod. bolo všetko pripravené pre prvých návštevníkov. Deň vodníkov bol určený predovšetkým pre rodiny s deťmi. Na registračnom stanovišti dostali deti kartičku vodníka a v sprievode rodičov vyrazili na súťažnú trasu, ktorá kopírovala lesno-rybársky náučný chodník Pod rybou. Cestou okolo malebného rybníka deti súťažili v desiatich disciplínach (skok cez prekážky, chytanie rybičiek, kreslenie a spoznávanie živočíchov, hod rybárskou čižmou, vodníkov mostík a iné) a na záver dostali vodnícky perník a malé občerstvenie.
Mimoriadny záujem o podujatie prekvapil všetkých organizátorov. Zaregistrovalo sa takmer 180 detí a celkový počet návštevníkov atakoval číslo 400!
Veľké poďakovanie patrí hlavným organizátorom: Občianskej rade Uhlisko (a najmä neúnavnej Zuzane Rezníčekovej a Miroslavovi Šipkovskému), miestnej pobočke Slovenského rybárskeho zväzu a sponzorom. Netreba zabudnúť, že rozhodujúca časť finančných prostriedkov pochádzala z dotácie od Mesta Banská Bystrica.

0 0 hlasovania
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x