Aj v našom obvode sa vzhľadom na pandemickú situáciu v roku 2020 neuskutočnili viaceré plánované kultúrne, spoločenské či športové podujatia (stavanie mája pri ZŠ Golianova, preteky v skokoch na lyžiach, olympiáda seniorov, stretnutie seniorov a jubilantov a mnohé ďalšie). V závere roka preto zostal nevyčerpaný rozpočet na akcie financované z dotácie mesta. Na túto situáciu reagoval poslanec Martin Úradníček, ktorý v závere novembra 2019 požiadal o zmenu plánovaných akcií a časť nevyčerpaných prostriedkov navrhol využiť pre deti v materských školách a pre seniorov. Vďaka tejto aktivite sa potešilo z mikulášskych balíčkov takmer 150 detí v materských školách Na Starej tehelni a na Ulici 9. mája. Darčekové balíčky si tiež prevzali takmer tri desiatky seniorov v dennom stacionári v Stredisku sociálnych služieb na ulici Na Uhlisku. Vitamínové balíčky rozniesli aj členovia občianskej rady v Majeri svojim starším spoluobčanom.

0 0 hlasovania
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x