Začiatkom februára 2019 požiadal predseda Občianskej rady na Uhlisku Ing. Ivan Kapsiar poslanca Martina Úradníčka o spoluprácu pri riešení otázky okolo zanedbaného mestského pozemku, ktorý susedí s viacerými domami na Ulici 9. mája.
Ich majiteľom už dochádza trpezlivosť, pretože záhrady im pravidelne rozrýva  lesná zver, ktorá si našla útočisko a „nocľaháreň“ medzi náletovými krovinami práve na zanedbanom mestskom pozemku LV 4514/22.
Pozemok má v správe spoločnosť ZaARES, ktorá prisľúbila, že náletové dreviny čoskro odstráni. Termín splnenia ich sľubu budeme pozorne sledovať!

0 0 hlasovania
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x