Členovia Občianskej rady na Uhlisku spísali v týchto dňoch petíciu za zrušenie strelnice na Srnkovej ulici, ktorú prevádzkuje Policajný zbor Slovenskej republiky. V texte petície sa uvádza:

„My, dolupodpísaní občania mestskej časti Uhlisko v Banskej Bystrici,
žiadame o zrušenie strelnice na Srnkovej ulici v Banskej Bystrici z dôvodu neprimeranej hlučnosti. Hluk spôsobený streľbou z ručných zbraní sa šíri do vzdialenosti niekoľkých stoviek metrov a pravidelne ruší obyvateľov mestskej časti Uhlisko. Hluk zo strelnice preniká aj do areálu materskej školy Na starej tehelni, materskej školy na Ulici 9. mája a základnej školy na Golianovej ulici.“

Ak chcete petíciu podporiť, stiahnite si priložený petičný hárok a po vyplnení a podpísaní ho, prosím, kontaktujte predsedu Občianskej rady Uhlisko ing. Ivana Kapsiara, aby ste sa dohodli na spôsobe jeho odovzdania.

1 1 hlasovanie
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x